313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

شکایت‌هایی که بعد از 36 سال رسیدگی می‌شود

ایران، آمریکا و غرامت مضاعف

«پایان امسال رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درخصوص لغو قراردادهای نظامی آغاز می‌شود» این خبر را معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع در برنامه گفت‎وگوی ویژه خبری اعلام کرد. به نظر می‌رسد سر انجام قرار است بخشی از 1126 پرونده لغو قراردادهای نظامی بحث مربوط به آمریکا حل و فصل شود.

قاب خبر

شماره‌های پیشین