313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
13
تشریح «نگاه موضوعی در نظریه فقه نظام» توسط آیت‌الله اراکی

فقه کلان به نیازهای نظام پاسخ می‌دهد

نظریه «فقه نظام» یکی از نظریه‌های فقهی است که در سال‌های گذشته تا به امروز مورد توجه جمعی از فضلا و علمای حوزه علمیه قرار گرفته است. تا جایی که پژوهشگاهی در شهر قم با همین عنوان تأسیس شده و قرار است کنگره‌ای بین‌المللی با عنوان «فقیه فقه نظام» را به زودی برگزار کند. ریشه‌های فکری فقه نظام را باید در آراء و افکار شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر جست‌وجو کرد اما عده‌ای از فقها سعی کرده‌اند آن را تدقیق و تکمیل کنند. یکی از این فقها آیت‌الله محسن اراکی است که در پیش‌نشست کنگره فقیه فقه نظام به تبیین این نظریه پرداخته است. گزارش زیر روایتی از نظرات آیت‌الله اراکی درباره «نگاه موضوعی در فقه نظام» است.

تأملی بر تلاش‌های بیهوده مخالفان گفتمان فقه حکومتی

شماره‌های پیشین