313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

مروری بر رخدادهای اختتامیه جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی استان‌ها

2 هزار اثر در جشنواره تولیدات استان‌ها ارزیابی شدند

زمانی که صحبت از شبکه‌های تلویزیونی می‌شود، نباید فراموش کرد که علاوه بر چند شبکه‌ای که به عنوان شبکه‌های ملی مشهورند، هر استانی دارای شبکه‌ای است که هر ساله تولیدات ویژه خود را دارند.

شماره‌های پیشین