312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
8

خبر

شهردار تهران بالاخره به هیات دولت دعوت شد

ماه عسل دولت و شهرداری پس از 18 سال

بالاخره و پس از کشمکش‌ها، مطالبات و شایعه‌های فراوان درباره حضور شهردار تهران در جلسه‌های هیات دولت، یک برگه یادداشت از دفتر دولت در میانه نشست خبری جناب سخنگو، به 18 سال غیبت سکاندار مدیریت پایتخت در جلسه‌های کابینه پایان داد تا دکتر «محمدعلی نجفی» اولین شهرداری باشد که پس از طی شدن بیش از 4 دولت، راه ورود به کابینه را باز می‌بیند و از امروز، صندلی مخصوصی به نام او خواهد شد. صندلی پرماجرایی که به ویژه طی دولت یازدهم، بارها وعده ورود آن داده شده بود؛ اما دولت، علاقه‌ای به حضور شهردار تهران در جلسه‌های کابینه نداشت. حالا اما ماه عسل همنشینی مدیریت پایتخت با کابینه از امروز آغاز خواهد شد.

شماره‌های پیشین