312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
5
دستوری برای تغییر نگاه به ایران

چرخش ناگهانی سعودی‌ها؛ اجبار یا تاکتیک

عربستان در چرخشی ناگهانی، حمله رسانه‌ای به ایران را در رسانه‌های متبوع خود ممنوع کرد. اقدامی که دیوان پادشاهی عربستان به روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی این کشور در داخل و خارج، حمله نکردن به ایران و مذهب شیعه را در دستور قرار داده است.

سعودی‌ها و پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه

شماره‌های پیشین