312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
3
شورای عالی امنیت ملی:حصر بر اساس اقتضای امنیتی ۸۹ اتخاذ شد

پایان «حصر» حقیقت

«تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد.» این موضع گیری رسمی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی و نقطه پایانی بر اظهارنظرها درباره «رفع حصر» و شایعه پراکنی ها درباره رفع محصورین بود.

تاریک خانه هدفمندی یارانه‌ها

شماره‌های پیشین