312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

اعتراض اصلاح‌طلبان به پروژه هدایتگری انتخاباتی حزب حاکم

عبور حزب کارگزاران از عیار اصلاح‌طلبی

بار دیگر روند قدرت‌یابی حزب کارگزاران سازندگی در سپهر سیاست کشور آغازشده است. حضور آقای اسحاق جهانگیری در کسوت معاون اولی و قرابت‌های گفتمانی با کلیددار پاستور و از سوی دیگر صدارت یک عضو قدیمی آنان بر ساختمان بهشت، همه شرایط را برای ترسیم «چشم‌اندازی» مناسب برای استمرار فراهم کرده است.

شماره‌های پیشین