312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
15
گفت و گوی «صبح نو» با دبیر کل مسابقه یادمان « سربلند »

مجسمه‌های برگزیده حججی به سطح شهر می‌آیند

بعضی از اتفاقات آن قدر بزرگ، گسترده و تأثیرگذارند که بعد از گذشت سال ها از آن، همچنان پیامدها وتبعات‌شان در حوزه‌های گوناگون باقی می‌ماند. انقلاب و دفاع مقدس نیز جزو رخدادهایی‌اند که به واسطه اهمیت و گستردگی آن ها نه تنها در تاریخ بلکه در حوزه های مختلف نیز ریشه دوانده است.

خبر

شماره‌های پیشین