312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
14

خبر

تولیدکنندگان‌انیمیشن‌درمقابل‌خانه‌سینما تجمع‌ کردند

اعتراض‌به‌پدرخوانده‌ها

روز دوشنبه 13 شهریورماه 1396 جمعی از فعالان و فیلمسازان شناخته شده انیمیشن ایران، با حضور در خانه سینما نسبت به وقایع 10ماه گذشته از نخستین روز تشکیل و برگزاری مجمع عمومی صنف انیمیشن ایران تاکنون، اعتراض خود را اعلام کردند.

شماره‌های پیشین