312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
13
گزارش رویدادهای اندیشه هفته

فصل تحول حوزه

در میان صاحب‌نظران و فضلای حوزه علمیه که دغدغه سیاسی و اجتماعی دارند، ضرورت تحول در ساختار آموزشی و اجتهادی حوزه مورد اجماع قاطع قرار گرفته است. در هفته گذشته اظهارات اندیشمندان حوزوی موید همین نظر است. در این نوشتار گزارشی از بیانات این اندیشمندان درباره تحول در ساختار حوزه علمیه ارائه می‌دهیم.

مقدمه مدیر شدن عبدالله بودن است

خبر

شماره‌های پیشین