312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

نگاهی به چند کتاب با موضوع زندگی امام هادی (ع)

مکتوباتی برای هدایت

امروز 15 ذی الحجه مصادف با سالروز ولادت حضرت امام هادی (ع) است. ایشان در هشت سالگی به امامت رسیدند و مدت امامتشان 33 سال بود. ایشان 41 سال زندگی کردند و به دلیل همزمانی با تعدادی از خلفای عباسی مانند معتصم، واثق و متوکل، زندگی پر فراز و نشیبی داشتند و سرانجام در سال 254 در شهر سامراء به شهادت رسیدند.

شماره‌های پیشین