311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
5
جوامع حقوق بشری در برابر نسل کشی مسلمانان روهینگیا منفعل هستند

آتش سکوت بر جان کودکان میانمار

جنایت در ایالت مسلمان نشین روهینگیا که مدتی است از سوی دولت میانمار به یک بایکوت خبری تبدیل شده؛ از روزگذشته شاهد ظلم دیگری به آوارگان مسلمان نشین این منطقه است، چرا که دولت نظامی میانمار مانع رسیدن کمک‌هاي بين المللي به آوارگان مسلمانان نشین درایالت راخین شده است.

خبر

شماره‌های پیشین