311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

قوچانی نسبت به تندروی در جریان اصلاحات هشدار داد

زنگ خطر

«اصلاح طلبان افراطی» موضوعی است که نه از طرف اصول گرایان بلکه از سوی جریان اصلاح طلبی مطرح شده و نگرانی جدید این جریان است؛ البته برخی از آقایان سردمدار این جریان چنین نگرانی‌ای را دستان پنهان اصول گرایان برای شکست انسجام جریان چپ می‌خوانند. آقای محمدعلی ابطحی، اخیراً به نقل از دکترعارف می‌نویسد: «آقای عارف معتقد بود از وقتی با انتخابات و به کمک مردم، جریان اصلاحات انسجامی پیدا کرده، از داخل این جبهه فشار وارد می‌شود که انسجامش به‌هم بریزد.» حال آنکه یکی از تحلیلگران سرشناس این جریان، زنگ خطر ظهور رادیکالیسم و تکرار تاریخ در جریان چپ را به صدا درآورده است.

شماره‌های پیشین