311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
16
سمت خدا حجت الاسلام محسن قرائتی

آدمی جاده را اشتباه می‌کند

توئیت‌گاه

تبعات رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی 4

سکوت سازمانی

عینستاغرام امید مهدی‌نژاد

صبح نو

تبعات رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی 4

سکوت سازمانی

اما وقتی تصور«مدیریت حلاوت قدرت است» به جای «مدیریت جای خدمت است» می‌نشیند، همگان تلاش می‌کنند از فرصت به عمل آمده برای ارتقای ثروت و مکنت، جاه و جلال سازمانی، وجهه و اعتبار اجتماعی خود بهره گیرند. حاد شدن این حالت فضای یأس آلودی را بر سازمان حاکم می‌کند و دیگر کارکنان نیز منتظر و مترصد فرصتی هستند که در سال‌های آتی اگر بر مسند قدرت نشستند نیز چنین کنند. این قوم سازمانی چنان پست‌های مدیریتی و کلیدی را تصاحب می‌کند که جدایی از آن ممکن است منجر به انواعی از رسوایی‌های سازمانی شود. این قوم برای ماندن در قدرت سازمان، بیت المال را وسیله ارضای کینه‌ها و عقده‌های مدیریتی قرار می‌دهد و تلاش می‌کند از قِبَلِ پول عمومی راه تداوم حزب حاکم را هموار کند. اعطای مجوزهای مختلف، بورسیه‌های مختلف، وام‌های مختلف
 و ... به آشنایان، فامیل و حتی خانواده به امری بسیار متداول و بعضاً در منظر دیدگان همه ملت تبدیل می‌شود.
6- قوانین سازی حزبی
یکی دیگر از پیامدهای سیاست زدگی بوروکراسی «دوختن قوانین و مقرراتی است که به قامت هم حزبی‌ها و وفاداران بوروکراتیک حزبی برارزش متناسبی دارد». به عبارت دیگر در فضای سیاست زدگی بوروکراسی، دستگاه حکمرانی تلاش می‌کند قوانین و مقرراتی وضع کند که متناسب با همپایان و دوستداران حزبی و مدیریتی‌شان باشد زیرا در چنین شرایطی هدف، ارضای نیازهای دوستان، آشنایان، اقوام و فرزندان است تا قاطبه شهروندان. چون فرزند وی نمی‌تواند در کنکور قبول شود، حذف کنکور و ... در پیش می‌گیرد، چون نوبت سربازی برادر زاده رسیده، طرح خرید سربازی باب می‌کند، چون
خواهر زاده کارخانه تولید گوشی تلفن همراه را بر پا داشته، افزایش تعرفه را اعلام می‌کند، چون آشنایان نیاز به وام مسکن دارند، وام چند میلیونی را پرداخت می‌کنند و ... از این رو به نظر می‌رسد همه این قوانین، مقررات و مصوبه‌ها صبغه آزمایشی دارند زیرا پس از مدتی کنار گذاشته می‌شوند؛ ولی واقعیت آن است که هدف اصلی از تصویب قوانین، مقررات و مصوبه‌ها، محقق شده و آن هدف رفع نیاز دوستان، آشنایان، فرزندان، اقوام و ... بوده است. علت این اهتمام سیاستمداران و
خط مشی گذاران، حفظ مآخذ و منابع قدرت و دور اندیشی اقتصادی و سیاسی برای آتیه سیاسی حزب حاکم است. اضطراب شدید ملی به واسطه عدم اطمینان به ثبات قانون و مقررات، بی اعتمادی به مصوبات دولت‌ها، هدر دادن هزینه‌های تدوین و اجرای قوانین و مقررات از پیامدهای این پدیده ناصواب در بخش دولتی است.
7- رواج سکوت سازمانی
نظر به اینکه در سازمان‌های سیاست زده، فرهنگ تقابلی و کینه توزی متداول است، بسیاری از کارکنان و حتی مدیران سکوت را بر فریاد ترجیح می‌دهند. سکوت اشاره به حالتی دارد که در آن «وضعیت کارکنان و مدیران شاهد زوال سازمان خود هستند، مسائل کلیدی و سیاه‌چاله‌های سازمانی را خوب می‌شناسند، نحوه مدیریت مسائل را می‌دانند، راه برون رفت از مخمصه عملکردی را می‌دانند ولی ترجیح می‌دهند به‌جای اظهار نظر، سکوت اختیار کنند زیرا هر گونه اظهار نظر جدی همراه با میزانی انتقاد، بعضاً منجر به کینه جویی و تلافی مافوق خواهد شد». مگر افرادی که پشتوانه‌های سیاسی قوی‌تری دارند و ترس و بیم از تنبیه مدیریتی به خود راه نمی‌دهند که در فضای سیاست زده افراطی چنین افرادی نیز معذورند.

  خودنویس   دکتر حسن دانایی فرد
استاد  دانشگاه تربيت مدرس

captcha
شماره‌های پیشین