311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
14

خبر

گزارشی از یک پژوهش؛ واقع‌گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی

مبنای عدالت حقوق فطری انسان است

«عدالت» به عنوان یکی از پربسامدترین ارزش‌های جامعه در متون دینی همواره مورد تاکید قرار گرفته و حتی در قرآن هدف ارسال رسولان «قیام به قسط» عنوان شده است. از همین رو در دنیای پیچیده و پیچیده‌ترشونده جدید، برای اقامه و بسط قسط نیاز به تصوری روشن و سرراست از عدالت و قسط داریم که این امر جز با نظریه‌پردازی‌های دقیق و موشکافانه میسر نیست. در این گزارش قصد داریم گزارشی از یک پژوهش با موضوع نظریه عدالت ارائه دهیم. این پژوهش را دکتر سید احسان خاندوزی در قالب مقاله‌ای با عنوان «واقع‌گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی» منتشر کرده است.

شماره‌های پیشین