311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

مشاور رییس‌جمهور به مقایسه بودجه فرهنگی دولت و دیگر نهادها پرداخت

مغالطات ناآشنا

حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور با انتشار متنی به مقایسه بودجه فرهنگی وزارت ارشاد و سایر نهادهای فرهنگیِ خارج از قوه مجریه پرداخته است. مقایسه‌ای که پیش‌فرض اصلی آن تنزل رتبه نقش دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک کنشگر فرهنگی است.

شماره‌های پیشین