311
سه شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
11
نشست رسانه‌ای پانزدهمین همایش «سوختگان وصل»

حدادیان: اهالی قلم نگذارند انفجار تروریستی حلّه فراموش شود

نشست خبری پانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان «کبوتران حرم» ویژه شهدای حادثه تروریستی حله با حضور آقای سعید حدادیان دبیر این همایش برگزار شد.

خبر

کنسرت سزاوار پس از هشت سال ممنوع الکاری

شماره‌های پیشین