310
دوشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
15

خبر

آمارهای جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران منتشر شد

گیلان در صدر ضریب نفوذ تلفن همراه سیستان‌و‌بلوچستان در قعر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً از میان سیمکارت‌های فروخته شده توسط اپراتورها، نزدیک به نیمی از آنها، غیرفعالند. به‌طوری‌که از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شماره فروخته شده، 83 میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب نفوذ موبایل در کشور 13/104 درصد اعلام شده است.

صبح نو

آمارهای جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران منتشر شد

گیلان در صدر ضریب نفوذ تلفن همراه سیستان‌و‌بلوچستان در قعر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً از میان سیمکارت‌های فروخته شده توسط اپراتورها، نزدیک به نیمی از آنها، غیرفعالند. به‌طوری‌که از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شماره فروخته شده، 83 میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب نفوذ موبایل در کشور 13/104 درصد اعلام شده است.

افزایش 7 درصدی ضریب نفوذ موبایل
این درحالی است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در خرداد سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل در کشور ۹۷.۵۹ درصد بوده است. به گزارش مهر، براساس آمار منتشر شده، تا پایان خردادماه سال ۹۶ از تعداد سیمکارت‌های دائمی، اعتباری و دیتای فعال در کشور سهم اپراتور همراه اول ۴۹ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۱ سیم‌کارت، سهم اپراتور ایرانسل ۳۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۶۱ سیمکارت و سهم اپراتور رایتل یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۹۸ سیمکارت است. براین اساس اپراتور همراه اول ضریب نفوذ 05/62 درصد، ایرانسل 1/40 درصد و رایتل 08/2 درصد را به خود اختصاص داده است.تعداد مشترکان اپراتور تالیا نیز ۳۷ هزار و ۷۷۱ سیم‌کارت و مشترکان منطقه آزاد کیش ۹ هزار و ۱۴۹ سیمکارت عنوان شده است.

گیلانی‌ها بیشترین مشترکان موبایل در ایران
با وجودی که بیشترین ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های همراه اول در استان یزد با نفوذ 02/80درصد و بیشترین ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل در استان تهران به ترتیب با 9/99 درصد و 08/2 درصد ضریب نفوذ عنوان شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع استان گیلان بیشترین تعداد مشترکان موبایل را دارد و ضریب نفوذ موبایل در این استان به 83/128درصد رسیده است.
این درحالی است که استان سیستان و بلوچستان با ضریب نفوذ 52/58 کمترین تعداد مشترکان موبایل را در اختیار دارد. براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات، تا پایان خردادماه امسال، بیشترین خطوط واگذارشده دائمی، اعتباری و دیتا مربوط به اپراتور ایرانسل است اما در این بازه زمانی بیشترین سیم‌کارت فعال را اپراتور همراه اول داشته است. براین اساس سهم بازار این اپراتورها به ترتیب 47/38درصد و 53/59 درصد اعلام شده و اپراتور رایتل تنها ۲ درصد سهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد.

رشد تلفن ثابت در کشور متوقف شد
در همین حال دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین وضعیت توسعه تلفن ثابت در کشور را نیز اعلام کرده است. طبق این آمار، ۳۰ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۰۸ خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به 61/38 درصد رسیده است. این تعداد خط، توسط شرکت مخابرات ایران و ۴ اپراتور بخش خصوصی تلفن، واگذار شده است. در خردادماه سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور 13/38درصد بود و این نشان می‌دهد که توسعه تلفن ثابت تقریباً متوقف شده است.از سوی دیگر، تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت ۲۷ هزار و ۷۳۹ روستا اعلام شده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۸ هزار و ۲۸۴ روستا بود.

 

captcha
شماره‌های پیشین