309
یکشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
6

درآمد فعال شاهراه تحول اقتصادی

صورت مسأله پاک شدنی نیست

جای خالی نظارت در اجرای آیین نامه‌ها

سال‌ها اخبار تصادف مرگبار اتوبوس حامل دانش آموزان از صفحات رسانه‌های کشور کنار رفته و این اطمینان را به خانواده‌ها برای سپردن فرزندانشان به اردوهای دانش آموزی داده بود اما چند روز پیش اتفاقی افتاد که باعث شد 9‌دانش آموز جان خود را از دست بدهند و کشور در بهت فرو برود؛ بهتی که حاصل بی احتیاطی راننده اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی بود.

شماره‌های پیشین