309
یکشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

ادعای جدید تاج زاده درباره انتخابات مجلس ششم

شوالیه غائله‌ها باز هم دروغ ، باز هم فریب

باز هم سیدمصطفی تاجزاده؛ عضو مرکزیت احزاب منحله مشارکت و مجاهدین (انقلاب) که در تمامی بحران‌های مهم جمهوری اسلامی از غائله 18 تیرماه گرفته تا ماجرای 88 نقش داشته و او را شوالیه غائله‌ها می‌خوانند، این بار با انتشار توئیتی به دروغ پردازی درباره انتخابات مجلس ششم پرداخت، انتخاباتی که خود مجری آن بود!

شماره‌های پیشین