309
یکشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
10

سردرگمی در فناوری پست‌مدرن

منتخبان دوره قبل ساختمان خیابان بهشت چه می‌کنند

ایستگاه بعدی اهالی شورای شهر

حدود دو هفته از شروع به کار شورای پنجم تهران می‌گذرد و دکتر محمدعلی نجفی هم به‌عنوان شهردار انتخاب شده است. نکته حائز اهمیت شورای جدید، چهره‌های جدیدی است که در این شورا حضور دارند. هیچ یک از مستقلان یا اصول‌گرایان شورای چهارم به شورای پنجم راه پیدا نکرده است.

شماره‌های پیشین