308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
6
باز هم جاده‌های بی‌رحم بلای جان دانش‌آموزان معصوم شد

کابوس اردو ، اتوبوس و جاده

صبح جمعه برای خیلی‌ها تلخ شروع شد. روزی که عید قربان بود و قرار بود روز شادی باشد؛ خنده بر لبان همه خشکید وقتی سیل خبرهای تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر هرمزگانی در داراب استان فارس، روی سرمان آوار شد. آنان مسافر روزهای خوش اردو بودند و قرار بود به اردوی فرزانگان سازمان دانش‌آموزی در شیراز بروند؛ اما تکرار بی‌احتیاطی‌ها، نا‌ایمنی‌جاده‌ها و خطاکاری رانندگان، همه رویاهای دخترانه را به کابوس تبدیل کرد تا میناب و رودان، در غم از دست دادن فرزندانشان ماتم‌کده‌ای سیاهپوش شود.

شماره‌های پیشین