308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
3
در گفت وگوی کارشناسان اقتصادی با «صبح نو» عنوان شد

انحصار دولتی و اقتصاد رانتی و نفتی ویروس اقتصاد ایران

توجه به «اقتصاد مولد و مردمی» به‌جای «اقتصاد رانتی و نفتی» و خلاص کردن اقتصاد از نفت با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور توصیه اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی به دولت تازه نفس دوازدهم است. موضوعی که خود رئیس جمهور نیز در هشتم شهریور ماه و در جشنواره شهید رجایی بر آن تاکید کرد.

نسبت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی

شماره‌های پیشین