308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
15
«لاتاری»و«شش‌ونیم‌متر»‌مجوزمی‌گیرند

پشت‌پرده‌مجوز فیلم «سعیدروستایی»

«شش‌ونیم‌متر» عنوان فیلم‌نامه جدیدآقای سعیدروستایی است که هفته‌های گذشته درخواست مجوز ساخت کرد.

خبر

شماره‌های پیشین