308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
14

طرح فقهی مسأله زن و خانواده

روایتی از یک پروژه فکری؛ نسبت وحی و فلسفه سیاسی در نظر ابن سینا

تفسیر جدیدی از وحی نیاز داریم

«جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» عنوان موضوعی است که حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم، همت پژوهشی خود را صرف آن کرده است. او کتابی با همین اسم منتشر کرده و چهارشنبه هفته گذشته در یک کرسی علمی با نام «نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا» نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است. در این گزارش روایتی از نظرات او بر اساس این محقق و کرسی‌ای که هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، انجام می‌دهیم.

شماره‌های پیشین