308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
11
وزیر ارشاد به دیدار علمای قم رفت

دین و فرهنگ

سیدعباس صالحی وزیر ارشاد با سفر فشرده دو روزه به قم به دیدار مراجع تقلید و علمای حوزه رفت.

خبر

شماره‌های پیشین