307
چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
5
جنایات در ایالت مسلمان‌نشین روهینگیاها تکرار شد

میانمار ؛ بایکوت یک حقیقت

امروزه جنایت و نسل‌کشی علیه مسلمانان را می‌توان به‌عنوان یکی از تیترهای ثابت اخبار روزانه در رسانه‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای مشاهده کرد. ظلم و ستمی که از غرب آسیا تا شرق بزرگ‌ترین قاره جهان ادامه داشته و حتی بعضی از کشورهای صاحب ادعا در حوزه حقوق بشر در قاره سبز را‌نیز‌در می‌نوردد.

خبر

شماره‌های پیشین