307
چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
3
جانشین قرارگاه ثارالله تهران و استاندار سمنان در گفت و گو با «صبح نو» تبیین کردند

الزامات گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان

راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه استقلال همه‌جانبه و تعامل همیشگی مبتنی بر عزت ملی با همه کشورهای جهان به‌جز آمریکا و رژیم صهیونیستی است. دشمنان جمهوری اسلامی از بدو پیروزی خواهان انزوای جمهوری اسلامی بودند و در چند سال اخیر پروژه ایران هراسی به‌خصوص در منطقه غرب آسیا تشدید شده است. از سوی دیگر برخی از عناصر داخلی تعامل با جهان را منحصر به مناسبات دوجانبه با آمریکا می‌دانند؛ درحالی‌که بیشتر ضربات به منافع ملی از سوی آمریکا صورت گرفته است.

درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم

شماره‌های پیشین