307
چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
15
«صبح نو» بررسی می‌کند

صنعتی شدن فرهنگ و یکسان شدن ذائقه‌ها

صنعت فرهنگ، اولین بار توسط آدرنو و هوركهایمر در كتاب دیالكتیك روشنگری وضع شده است. صنایع فرهنگی شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما و این قبیل مؤسسات رسانه‌ای و فرهنگی می‌شوند كه كالاها و محصولات فرهنگی را به طور انبوه تولید و توزیع می‌كنند که این مفهوم بار معنایی انتقادی دارد.

خبر

شماره‌های پیشین