307
چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

در نشست تخصصی زندگی نامه داستانی مطرح شد

شخصیت سازی به جای شخصیت پردازی؟

نشست تخصصی زندگی نامه داستانی جنگ و دفاع مقدس به همت دبیرخانه هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و با حضور آقایان مصطفی خرامان، مهدی کاموس و نصرت الله محمودزاده در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

شماره‌های پیشین