306
سه شنبه، ۰۷ شهریور ۱۳۹۶
7
آتش؛ سوژه داغ این روزهای تابستان

کابوس سوختن جنگل‌های شمال

تداوم آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال موضوع دردناکی است که همچنان نادیده گرفته می‌شود و این مساله در سایه کمبود نیروی انسانی محیط‌بانی به‌شدت دیده می‌شود. در هفته گذشته چندین آتش‌سوزی در استان‌های شمالی رخ‌داده و حالا هواشناسی گفته منتظر آتش‌سوزی‌های بعدی هم باید باشیم.

هروله میان خوف و رجاء

شماره‌های پیشین