306
سه شنبه، ۰۷ شهریور ۱۳۹۶
6

وزارت علوم و دانشگاه آزاد زیر آسمان آفتابی

در حسرت دوستان عاقل و منتقدان منصف

در جست و جوی انصاف سیاسی

«انصاف سیاسی» گم‌شده تعاملات، رقابت‌ها و به طور کلی سیاست‌ورزی امروزین ماست؛ البته این بدان معنی نیست که در طیف‌های مختلف شخصیت‌های منصف یافت نمی‌شوند، بلکه باید به تلخی اذعان داشت فضاسازی‌ها و جهت‌دهی‌ها به منازعات و چالش‌ها در کنترل افرادی درآمده که فرصت را از پای‌بندان به مبانی اخلاقی در عرصه سیاست می‌گیرد و آنان را به حاشیه می‌راند.

شماره‌های پیشین