305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
8

وقتی «مرد کار» باشی...

سانحه تلخی که جوانان جهادی را از کشور گرفت

اردوی جهادی تا بهشت

بچه‌ها حال و روز خوشی ندارند. سراغ هرکس را که می‌گیری نایی برای جوابگویی ندارد. اردویی که از دوم شهریورماه آغاز شده بود، حالا زودتر از موعد پایان یافته. کابوس تلخ واژگونی وانت نیسان، عصر شنبه بروبچه های گروه جهادی «طلوع حق» را خراب کرد تا آنها دو نفر از بهترین دوستان‌شان را از دست بدهند و دو نفر دیگر را هم در اتاق مراقبت‌های ویژه بیمارستان ببینند. اتفاقی که اگرچه تلخ بود، اما شاید بهترین دستمایه باشد برای سخن گفتن دوباره از جوانان گمنامی که در محروم‌ترین مناطق ایران، شناخته شده تر از دانشگاه‌ها و محله‌هایشان هستند.

ما حزب‌اللهی‌های «حرفه‌ای» و چشم‌هایش...

خبر

شماره‌های پیشین