305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

شاخصه‌های حوزه علمیه در تراز انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب

میراث شیعی در تکاپوی تحول

حوزه‌های علمیه در سنت شیعی مراکزی برای یادگیری، گفت وگو و پیشبرد اهداف اسلام است. حوزه‌های علمیه یک ذخیره تمام نشدنی برای مسلمانان محسوب می‌شوند که باید مبتنی بر نیازها، در آن نوسازی صورت بگیرد.

شماره‌های پیشین