305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
15
ترافیک تولید سریال‌های جدیدسیما

کارگردانان مشغول کارند

شبکه‌های مختلف سیما، در تدارک ساخت مجموعه‌های تلویزیونی متعددی هستند که هر یک از آن‌ها در مراحل مختلفی به سر می‌برند.

خبر

شماره‌های پیشین