305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
14

از نظام آموزشی عرفانی تا انقلاب آموزشی

مروری بر ایده دکتر افروغ در باب نفی دوگانه‌ها

دوگانه‌های دروغین

دکتر عماد افروغ از آن دسته اندیشمندانی است که اندیشه‌اش را بر اساس دغدغه‌هایش شکل داده است. او در خلأ به تئوری‌بافی نپرداخته است و سعی کرده پروژه فکری خود را مبتنی بر حل مساله اجتماعی تدوین کند. یکی از دغدغه‌های او که به شکل یک ایده علمی و فکری درآمده «نفی دوگانه‌نگری»هاست. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر دغدغه‌های افروغ و ایده‌اش برای حل مساله دوگانه‌نگری‌ها بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های سال‌های اخیر او.

شماره‌های پیشین