305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
11
تأملی بر اظهارات روز گذشته وزیر ارتباطات

جهرمی جانب دستگاه قضا را گرفت

اظهارنظرهای روز گذشته وزیر ارتباطات حاکی از آن است که جهرمی برخلاف وزیر قبلی، بنای تعامل با دستگاه قضایی را گذاشته است.

خبر

شماره‌های پیشین