304
یکشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
5
ابعاد آخرین حمله تروریستی کابل

افغانستان؛ دو گانه داعش و طالبان

بعد از بروز بحران تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا یکی از مسائل مورد توجه اغلب کارشناسان مسائل امنیتی، چگونگی تقسیم بندی آمایش سرزمینی داعش به عنوان بزرگترین و اثرگذارترین تشکیلات مسلح در این منطقه بود.

خبر

شماره‌های پیشین