304
یکشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
15
بررسی بیانیه‌شورای‌راهبردی‌‌سینما در گفت‌وگو با رییسیان

گوش شنوایی نیست؛ هست؟

شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران که توسط جمعی از سینماگران، از بهار سال ۱۳۹۴ تشکیل شده، هشتمین بیانیه خود را صادرکرد.

خبر

شماره‌های پیشین