303
شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
5
واکاوی ابعاد مختلف همه پرسی استقلال اقلیم کردستان

شطرنج پدرخوانده‌ها؛ از استقلال تا تجزیه

مسأله اجرای همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان و مناطق کردنشین از سابقه‌ای طولانی برخوردار است که می‌توان از دوران قاضی محمد هم آن را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که بعد از بروز بحران تروریستی تکفیری در شام و عراق و سقوط بسیاری از مناطق در این دوکشور، شرایط سیاسی و بستر نظامی با تغییراتی جدی همراه بود که باعث افزایش تنش میان اربیل و بغداد شد.

خبر

شماره‌های پیشین