303
شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

افزایش اعتراضات به تمامیت‌خواهی در جریان اصلاحات

شورش خرازی علیه اشرافیت جناحی

بار دیگر آقای صادق خرازی نفیر مبارزه با باندهای تمامیت‌خواه در جناح اصلاحات را سر داد؛ این دیپلمات اصلاح‌طلب حدود یک سال است سکوت مصلحت‌آمیزی داشته و حالا پس از گلایه‌های همقطاران سیاسی‌اش نسبت به رفتار خارج از چارچوب نمایندگان لیست امید، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت نیمه پنهان انتخاب شهردار پایتخت نشانه گرفت.

جزر و مد

شماره‌های پیشین