303
شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
15
بدنه روشنفکری سینما به حملات خود علیه «ماجرای نیمروز» ادامه می‌دهد

آرام باشید و آب خنک بنوشید!

بعد از حواشی جشن منتقدان سینمای ایران، برخی دیگر از چهره‌های سینمایی هم در فضای مجازی، به فیلم ماجرای نیمروز و محمدحسین مهدویان حمله کردند.

مثل انتظار برای مرگ

خبر

شماره‌های پیشین