303
شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
14

خبر

نگاهی به فعالیت‌های کتابستان نخل در بندر ماهشهر

چراغی که اینجا روشن است

گاهی نیاز نیست برای تبلیغ مردم به کتابخوانی، فروشگاه‌های بزرگ راه اندازی کرد؛ گوشه‌ای، کنجی، می‌تواند کارکرد نمایشگاه داشته باشد اگر دست‌اندرکارانش اهل ذوق و تلاش باشند.

شماره‌های پیشین