303
شنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
10

چگونه درباره چیزهایی که نمی‌دانیم حرف بزنیم

تقابل‌هایی که چالش‌های جهانی شدن در کشورمان است

اثرات متفاوت جهانی‏ شدن بر فرهنگ سیاسی ایران

به‌طور کلی سه دیدگاه در خصوص پدیده جهانی شدن و فرهنگ وجود دارد؛ نخستین دیدگاه عبارت است از برخورد فرهنگ‌ها که از اصطلاح «برخورد تمدّن‌ها» مایه گرفته است و بر ناهمگون‏سازی فرهنگی یا خاص‏گرایی فرهنگی‏ تأکید دارد. طبق چنین برداشتی، فرهنگ‌های محلّی در قالب جنبش‌های مختلفی از قبیل بنیادگرایی، قومیت‏گرایی و محیط‌زیست‏گرایی، به مقابله با فرهنگ مسلّط جهانی و به‌خصوص فرهنگ‏ آمریکایی رو می‏آورند. دومین دیدگاه به بهترین وجهی تحت عنوان «مک دونالدی شدن» قابل‏ توصیف است. این دیدگاه بر همگون‏سازی فرهنگ جهان یا عام‏گرایی فرهنگی، به‌ویژه‏ آمریکایی کردن فرهنگ جهان تأکید دارد. از این منظر، فرهنگ مسلّط جهانی، فرهنگ‌های محلّی‏ و بومی را نابود می‏سازد.

شماره‌های پیشین