302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
9
گفت و گویی متفاوت با پزشک اردوهای جهادی که طبابت می‌کند نه تجارت

نسخه می‌دهم؛ صلوات می‌گیرم

دکترحمیدرضا نصراللهی، آدم جالب و عجیبی است. نه فقط برای این که در 38 سالگی سه‌فرزند دارد و دختر بزرگش کنکوری است؛ نه برای این که مثل خیلی از پزشکان همسرش دکتری ندارد و نه به خاطر آن که اذعان می‌کند مرد پولداری نیست، بلکه به این دلیل که اگر دکتر خطابش نکنند ناراحت نمی‌شود، اصلاً دوست دارد او را با نام کوچکش صدا بزنند، پای ثابت اردوهای جهادی است و مهم‌تر این که، در ایستگاه صلواتی، بیماران را رایگان ویزیت می‌کند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین