302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
6
دور جدید دستگیری قاچاقچیان و معتادان پایتخت کلید خورد

روز غافلگیری مواد فروشان

قالیباف در آخرین روز کاری مهمان آخرین جلسه شورای شهر بود

عکس یادگاری با آقای شهردار

آخرین جلسه شورای چهارم شهر تهران مهمان ویژه‌ای داشت. دکتر «محمدباقر قالیباف» دیروز در آخرین روز کاری‌اش به ساختمان شورای شهر رفت تا خداحافظی همزمان شهردار و شورا، سوژه خبرنگاران شود. به ویژه آن که این جلسه، حاشیه‌هایی هم داشت که پررنگ‌تر از متن بود و حاشیه سازان همیشگی شورا، بازیگر اصلی آن بودند.

شماره‌های پیشین