302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
5
مدیر باغ موزه حزب‌الله در منطقه ملیتا در گفت‌وگو با «صبح نو» می‌گوید:

حکایت آسمانیان برای اهل زمین

لبنان و مقاومتش در اذهان ما بیش از هر چیز دیگر با جنگ و ویرانی و آشوب تبلور یافته، بدون اینکه به برخی جلوه‌های دیگرش همچون فرهنگ و ادب و علمش توجه کافی داشته باشیم. مقاومت حزب‌الله به‌ویژه پس از دو پیروزی بزرگ آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 و حماسه جنگ 33‌روزه سال 2006، به هنر توجه ویژه‌ای داشته که در این گفت‌وگو به دنبال موشکافی در بخشی از این جنبه بوده‌ایم.

شماره‌های پیشین