302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
3
سكاندار اقتصاد كيست؟

معمای نهاوندیان

آقای محمد نهاوندیان را تقریباً همه طیف‌های سیاسی و اقتصادی در ایران می‌شناسند؛ مردی که از حضور در کنار شهید بهشتی گرفته تا مسوولیت های مختلف در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، همواره پست‌های اجرایی و اتفاقاً کلیدی را در دست داشته است؛ اما نام او این روزها با معاونتی تازه تأسیس در دولت دوازدهم گره خورده است؛ معاونتی که همتایش مرحوم محسن نوربخش، حکمش را از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفت.

تنها راه پایان حصر

شماره‌های پیشین