302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
13
گزارش رویدادهای اندیشه هفته

تاریخ معاصر زیر ذره‌بین اندیشمندان

رویدادهای حوزه اندیشه در هفته گذشته بیشتر رنگ و بوی تاریخی داشت. در این هفته دو نشست مهم به بهانه سالگرد کودتای 28 مرداد برگزار شد و همچنین برنامه زاویه تلویزیون با موضوع مفهوم آزادی در عصر مشروطه به هفته گذشته رنگ تاریخی زده است. در این گزارش نگاهی به اهم رویدادها و گفته‌های صاحب‌نظران در حوزه اندیشه خواهیم داشت.

اقتصاد سیاسی صنعت فرهنگ

شماره‌های پیشین