301
سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
7
خطری که استان غربی ایران را تهدید می‌کند

کهگیلویه و بحران مهاجرت

کهگیلویه و بویراحمد به‌مثابه یکی از استان‌های کوچک اما پرمسأله ایران می‌بایست مورد توجه جدی برنامه‌های رشد و پیشرفت قرار گیرد. با وجود تغییر ساختارهای شکلی و ظاهری، طایفه‌گرایی و قوم‌گرایی دوام دارد و در بخش‌های مختلف حیات اجتماعی مدام در حال بازتولید است. وضعیت شهرستان کهگیلویه(بزرگ) کمتر از یک وضعیت بحرانی نیست. کاهش شدید جمعیت در دهدشت مرکز آن، حالا تبدیل به یک بحران شده است. بحرانی که نه فقط باعث مشکلات اقتصادی شده بلکه بقای فرهنگی این شهرستان را هم تهدید می‌کند.

به سفیدی توبه

شماره‌های پیشین